Pčelarstvo – ljubav I izazov

Pčelarstvo

Podijelite ovaj post

Pčelarstvo zahtijeva izuzetno veliko znanje i strpljenje, ali onaj tko je odlučio proučiti pčelarstvo i radi u pčelinjaku s dušom, zauzvrat dobiva veliki priljev energije, smirenosti, topline i zadovoljstva stečenog komunikacijom s pčelama. Nakon dugogodišnjeg rada u razminiranju i tragičnih stradavanja, odlučili smo započeti našu pčelarsku priču s 12 košnica koje su trebale poslužiti kao terapija jer je poznato da se u pčelinjak ne smije doći pod stresom jer pčele osjete uznemirenost i imaju nagon za napadom i obranom. Upravljanje pčelinjakom prilično je nepredvidljiva aktivnost čiji rezultati i profitabilnost ovise o mnogim čimbenicima. Ni najiskusniji pčelar ne može točno predvidjeti budući prinos meda i postoje samo grubi izračuni koliko se meda može sakupiti iz jedne košnice po sezoni. Ovisno o tome koliko meda jedna košnica daje, možete izračunati njezinu produktivnost. Profitabilnom se smatra košnica iz koje se izvrca više od 10 kg meda prilikom jedne paše, a paša tijekom godine može biti nekoliko i to opet ovisi o tome na kojem području se nalazi pčelinjak.

Po podacima Hrvatskog pčelarskog saveza procjenjuje se da je prinos po košnici u Hrvatskoj oko 20 kg meda po sezoni.

Pčelarstvo – Čimbenika koji utječu na dobre prinose ima mnogo. Na učinkovitost jedne pčelinje zajednice ima veliki utjecaj je li pčelinjak stacionaran ili pokretni jer je regija u kojoj se nalazi pčelinjak vrlo bitna. Ukoliko je pčelinjak smješten na području u kojem ima raznovrsnih usjeva ili se na tom području nalazi vrlo mnogo raznovrsnog bilja samim time je i veći prinos ukoliko je pčelinjak stacionaran. Ukoliko je pčelinjak pokretni bitno je prilikom smanjenja unosa nektara u košnicu na vrijeme seliti pčelinjak na područje s dobrom pašom. Također, vrlo su bitni i klimatski uvjeti. Trajanje zime, vremenske prilike u proljeće i broj sunčanih dana ljeti mogu uvelike poboljšati prinos pčelinjaka. Primjerice, u proljeće se često pojavljuju kiše i vjetrovi koji ispiru i isušuju nektar u biljkama i samim time nektara ima ili vrlo malo ili ga uopće nema te pčele nemaju dovoljno jaku pašu da bi mogle proizvesti med. Isto tako, problem današnjice je i nepropisno tretiranje usjeva i tretiranje usjeva nedozvoljenim sredstvima zbog kojih pčele ugibaju od kemikalija koje se zadržavaju na biljkama i truju pčele. Prisutnost pčela na poljima pod usjevima ima velik utjecaj na rast i razvoj medonosnih biljaka – insekti sakupljaju nektar, oprašuju ih, uslijed čega se kvaliteta i prinos buduće žetve značajno povećava. Primjerice, usjev soje bez obzira što soja nije medonosna biljka, daje za oko 30% veći prinos ukoliko je u blizini pčelinjak jer pčele skupljaju pelud kojim prehranjuju leglo i oprašuju biljke.

Jaka i zdrava pčelinja zajednica u toku jednog dana može oprašiti do 3.000.000 cvjetova.

Pčelarstvo – Pčelinjaci su izgledom različiti jer postoji nekoliko različitih vrsta košnica. Košnica je nastamba za pčele u koju, zbog lakše manipulacije pčela i meda, čovjek smješta pčelinje zajednice. U prošlosti, da bi došli do meda ljudi su morali ugušiti pčele jer su tadašnje košnice bile konstruirane na način da su imale nepokretno saće i te košnice su se zvale dubine, pletare, vršare i daščare, a u davnini su prve poznate košnice oponašale šupljine debla s kakvim se čovjek susretao tražeći pčele i med. Razvojem pčelarstva dolazi se do novih spoznaja pa tako bilježimo i nove vrste košnica pa su one uglavnom košnice s pokretnim saćem i zovu se nastavljače (košnice koje se otvaraju odozgora – LR,DB, Farrar i Pološka) i lisnjače (košnice koje se otvaraju odostraga – AŽ)

Pčelarstvo, pokretno saće, AŽ Grom i AŽ Standard

AŽ ili Alberti-Žnidaršičeva košnica je košnica s pokretnim saćem i najčešće se koristi u pčelarskim paviljonima, pokretnim (na vozilima ili prikolicama) ili nepokretnim pčelinjacima. Zastupljena su dva osnovna tipa, AŽ Grom s okvirom 2 cm plićim od DB i nešto kraćim, i AŽ standard, koja ima još plići okvir. Košnice u Abelo pčelinjaku su AŽ standard koje se sastoje od plodišnog i medišnog prostora, razdvojenih matičnom rešetkom. Obično imaju 10 ili 11 okvira, a naše košnice imaju 12 okvira. Okviri nemaju ušice, obično stoje na dvije poprečne šipke, a s prednje i stražnje strane ulaze u limene razmake. Košnica se otvara sa stražnje strane. Prednost AŽ košnice je što je veoma pogodna za ugradnju u pokretne pčelinjake i laka je i prikladna za selidbu, ali je rad s njima nešto složeniji naročito kada je u pitanju pregled pčela. Odlikuju se izuzetno dobro riješenim sistemom ventilacije. Ograničenost prostora i nešto teži rad s okvirima njezini su gotovo jedini nedostaci.

Pčelarstvo – Bez obzira na vrste košnica koje pčelari koriste, pravovremene aktivnosti su jedna od najvažnijih stvari u radu u pčelinjaku. Ukoliko se na vrijeme ne tretiraju bolesti pčela, ukoliko se matici ne omogući prostor za stvaranje legla, ukoliko se pčelinjak ako je seleći ne preseli na vrijeme i mnoge druge aktivnosti ne odrade na vrijeme, vrlo je vjerojatno da pčelinja društva neće moći dati maksimum niti u prinosima meda niti u razvoju društva, a jaka i razvijena pčelinja zajednica preduvjet je zdrave i profitabilne košnice.

Poveznice: pcela.hr, Rakija od meda, Naši proizvodi

Povezani članci

U svibnju 2021. god. od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, OPG-u je dodijeljena bespovratna potpora
pčele
Organizacija pčelinje zajednice i način funkcioniranja društva. U zajednici svaka pčela ima svoj posao, a tijekom razvoja pčela prolaze kroz različite stadije razvoja i položaja u društvu. Članovi pčelinje zajednice su matica, pčele radilice i trutovi, a svi poslovi i ustroj društva odvijaju se pod budnim okom matice.
Kalendar Orion
Otkriće najstarijeg indoeuropskog kalendara na svijetu koji je pronađen u Vinkovcima. Kalendar je datiran između 2800 i 2600 g. prije Krista je izuzetan primjer visokog stupnja razvoja društva koje ga je stvorilo
Rakija od meda
Rakija od meda ili medovača se dobije destilacijom fermentiranog meda. Tehnologija proizvodnje rakije od meda podrazumijeva nekoliko faza
Vinkovačke jeseni kao najveća kulturna manifestacija u Hrvatskoj bile su idealna prilika za prezentaciju Abelo likera. Naša kućica u Slavonskom sokaku je bila izuzetno dobro posjećeno mjesto i zahvaljujemo svima koji su nas posjetili i uz degustaciju likera
Blog
U sklopu obilaska turističke ponude Vukovarsko – srijemske županije destileriju Abelo su posjetili Domagoj Jakopović Ribafish, novinar i gastro bloger te Kasandra Draganić

Vratite nam se opet

Morate imati 18 godina da biste pregledali našu web stranicu
Imate li 18+ godina?