1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Nositelj svih prava na internet stranici www.abelo.hr je OPG ABELO, nositelj OPG-a Jelena Babić, (dalje u tekstu: Abelo). Abelo putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Internet prodaja na daljinu (dalje u tekstu: Web shop). Korištenjem usluge Web shopa i svih pridruženih stranica i servisa na domeni www.abelo.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web shopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web shopa je OPG ABELO, Jelena Babić, Žrtava fašizma 45, Mirkovci, 32100 Vinkovci, OIB: 99855902622.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača pisane prigovore primamo na adresu:

OPG ABELO, Žrtava fašizma 45, Mirkovci, 32100 Vinkovci

i putem mail adrese: abelo@abelo.hr.

Abelo pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Abelo pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Abelo pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web shop u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta poslovanja.

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

Korištenje usluga Web shop odobrava se isključivo punoljetnim osobama (ovisno o zakonu o kupovini alkoholnih pića u inozemstvu gdje dobna ograničenja mogu biti različita). Uporaba i korištenje Web shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Abelo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Web shop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.abelo.hr. Web shop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda iako se trudimo da opisi budu što točniji i precizniji.

Web shop ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Abela za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Abelo, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web Shop uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Abelo odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web shopa.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu te kontakt broj telefona. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Abelo zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Plaćanjem usluge smatra se da je sklopljen Ugovor između Abelo i korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru na e-mail adresu, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/2015).

Jednostrani raskid

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Abelo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom elektroničkom poštom na abelo@abelo.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te podatke računa i/ili narudžbe.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, umanjeno za troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada Abelo, odnosno Web shop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, ali tek po povratu robe u originalnom stanju prodavatelju. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Abelo može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana odnosno odgovara li originalnom stanju.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu:

OPG ABELO, Žrtava fašizma 45, Mirkovci, 32100 Vinkovci

bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Abelu, odnosno Web shopu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na abelo@abelo.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će obaviješteni.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju nije uključen iznos PDV-a (oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. Zakona o PDV-u), te trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i eurima (EUR).

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: abelo@abelo.hr ili telefonski na +385 97 717 0349, kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385 97 717 0349 i pomoći ćemo Vam ispuniti košaricu.

Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se predračun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Trošak dostave na području Republike Hrvatske i Europske Unije promjenjiv je ovisno o kurirskim službama (GLS, DPD..). Trošak dostave prikazan na Web Shopu vrijedi u trenutku kupnje tj. narudžbe te Abelo ne odgovara za buduće promjene cijena u vezi dostave.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području Hrvatske i EU biti će iskazan prije potvrđivanja narudžbe i počinje teći od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike putem e-mail adrese.

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati zaprimljenu pošiljku. Ukoliko zaprimljena pošiljka ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Abelu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

na e-mail adresu: abelo@abelo.hr,

na adresu: OPG ABELO, Žrtava fašizma 45, Mirkovci, 32100 Vinkovci.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Web shop vrši prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Web shop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Web shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Kupac nema pravo na reklamaciju niti na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda ukoliko je došlo do oštećenja proizvoda (npr. razbijena boca) isključivom krivicom kupca.

Materijalni nedostaci

Ukoliko ste mišljenja da ste primili robu s materijalnim nedostacima, mi ćemo postupiti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima te Vas molimo obavijestiti nas na email adresu: abelo@abelo.hr.

3. IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA PRI KUPNJI (GDPR)

Web shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web shopu odnosno dostavi privolu o prihvaćanju općih uvjeta poslovanja prije zaključivanja narudžbe. Web shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Web shopa. Web shop prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Abelo se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Abela i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

4. KOMUNIKACIJA WEB SHOPA S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom nudi se mogućnost davanja suglasnosti odnosno privolu da Vas Web shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Slobodno nas možete kontaktirati putem telefona +385 97 717 0349 ili email: abelo@abelo.hr

5. IZJAVA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA (COOKIES)

Web stranica www.abelo.hr koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Direktivama EU treba nam vaša privola. Korištenjem ove Internet stranice dajete privolu i pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Vratite nam se opet

Morate imati 18 godina da biste pregledali našu web stranicu
Imate li 18+ godina?